Nie je dôvod vyčkávať

Dnešná situácia na trhu energie je hrozivá, iba nenapraviteľný optimista dúfa, že ceny elektriny, zemného plynu, uhlia a iných zdrojov energie budú nižšie.  V zimnom období si vždy bolestivo uvedomujeme, koľko nás stojí vykurovanie a teplo útulného domova.  Neustále sa stretávame so zvyšovaním cien. Ako z tohto kolotoča von? Ako aj napriek každému novému  zdraženiu  viac  ušetriť? Jednou z odpovedí  na tieto otázky je zateplenie budovy a revitalizácie podľa požiadaviek energetického auditu.

Zateplovacie systémy sú dnes už vo vyspelej Európe samozrejmosťou, preto je o nich neustále publikovaných veľa účelových neprávd a tvrdení. Je to dané komerčným záujmom riešiť úsporu inou formou ako kvalitným certifikovaným zateplovacím systémom. Veľa stavebných firiem v snahe o maximalizáciu zákaziek a zisku podceňuje záväzné technologické postupy, ktoré výrobca zateplovacích systémov vydáva. Defekty a deštrukcie zateplovacích systémov sú v drvivej väčšine spôsobené nedodržaním skladby a záväzných technologických postupov.

ETICSZateplenie stenových konštrukcií predstavuje jednu z najefektívnejších ciest k dosiahnutiu výrazných úspor tepelnej energie. Vonkajšie tepelno izolačné kontaktné systémy označované anglickou skratkou ETICS sú najrozšírenejšie nielen u nás, ale v celej Európe. Zateplenie domu je pomerne veľkou investíciou. Niektorí  vlastníci nemovitostí sa však bohužiaľ stále domnievajú, že zateplenie si šikovný kutil môže urobiť sám a pre nákupe je možné kombinovať jednotlivé komponenty od viacerých výrobcov. Opak je pravdou. Rovnako ako pri motore auta ťažko môžete použiť diely z rôznych druhov aut, amatérsky ich skombinovať a očakávať vynikajúci výkon, tak aj pri zateplovacích systémoch je treba kúpiť celý systém od jedného výrobcu a dodržať správne postupy pri realizácii zateplenia.

Zateplovacie systémy by mali slúžiť desiatky rokov bez problémov. Ale treba podotknúť, že výrobné postupy, rovnako ako kvalita použitých materiálov sa u jednotlivých výrobcov líšia. Preto treba pri výbere brať do úvahy všetky aspekty a vybrať  certifikovaný materiál, ktorý spĺňa všetky predpoklady na dlhodobú životnosť.

V prípade zateplovacích systémov hrá významnú úlohu vlastná realizácia prác. Nákup kvalitného zateplovacieho systému nie je všetko. Väčšina majiteľov domov, ktorá sa rozhodne zateplovať nie je stavebným odborníkom do takej miery, aby mohol posúdiť správnosť postupu pri zateplení. Jenou zo spoločností , ktorá v tejto oblasti ponúka svojim zákazníkom komplexné služby je spoločnosť STAS-Invest, s.r.o. Naša spoločnosť ponúka riešenie v podobe zateplenia vysokokvalitným certifikovaným materiálom  zaškolenými odborníkmi.

Mýty o zateplení

Koncom päťdesiatych rokov sa v západnej Európe začali aplikovať prvé zatepľovacie systémy. Tak ako pri všetkých novinkách, aj tu boli pochybnosti o funkčnosti týchto systémov a bohužiaľ, pochybnosti a niektoré „povery“ pretrvávajú až doteraz.

Ľudia si len ťažko vedeli predstaviť stierku a vrchnú omietku na tak mäkkom podklade, ako je polystyrén alebo minerálna vlna. Dnes vieme, že napr. omietka na zatepľovacom systéme je menej náchylná na tvorbu puklín ako omietka priamo na pevnom murive. Pochybnosť o návratnosti investície do zatepľovacieho systému je v praxi dokázaná a neodškriepiteľná. Ďalšie úvahy a neoprávnené pochybnosti boli a sú dodnes o tom, že zateplený dom prestane „dýchať“. Sú nesprávne, pretože murovaná, betónová, zateplená, ale i nezateplená stena nie je určená na „dýchanie“. „Dýchanie“ v zmysle výmeny vzduchu cez stenu nie je možné. Na výmenu vzduchu v objekte sú určené okná, dvere alebo špeciálna vzduchotechnika. Veľmi často sa stretávame s tým, že užívatelia zateplených domov po realizácii zateplenia zmenia svoje zvyklosti a v podvedomej snahe ušetriť na vykurovaní zmenia aj svoje vetracie návyky a tým sa stane zateplený objekt veľmi zle vetraný. V prípade výskytu plesní v byte sa to pripisuje zatepleniu.

Samozrejme, zatepľovací systém funguje len vtedy, keď je správne navrhnutý a zrealizovaný. Aby bolo zateplenie efektívne a dlhodobo spĺňalo predpísaný účel, je potrebné poukázať na niekoľko chýb, s ktorými sa v praxi stretávame.

 • Pred zateplením sa len zriedka robí diagnostika objektu, projektová dokumentácia sa často nerobí, resp. robí sa od stola, bez ohľadu na to, v akom fyzickom stave je objekt. Nerešpektujú sa už existujúce poruchy, napr. trhliny, zatekanie, hlavne na rodinných domoch, porušenie vodorovnej izolácie, plesne. A čo je najhoršie, nehľadá sa príčina uvedených chýb.
 • Často sa bez výpočtu a nesprávne navrhuje hrúbka izolácie, rovnako aj skladba systému a nie sú vyriešené detaily.
 • V praxi často zatepľujú firmy, ktorých pracovníci neboli odborne zaškolení a bez používania profesionálneho náradia. A to isté platí aj o partiách živnostníkov, ktorí chodia od domu k domu a ich návrhy a realizácie zatepľovacích systémov sú niekedy až šokujúce.
 • Vynecháva sa penetrácia podkladu. Každá správna penetrácia zlepší vlastnosti podkladu, napr. zlepší priľnavosť, zníži nasiakavosť.
 • Nepoužívajú sa soklové lišty a rohové lišty so sieťkou.
 • Používa sa lacnejší recyklovaný polystyrén, ktorý nemá potrebnú pevnosť ako fasádny polystyrén a má väčšiu rozpínavosť. Naviac, recyklovaný polystyrén na rozdiel od fasádneho nie je samozhášavý.
 • Polystyrén sa lepí lepidlami na obklady a dlažby alebo pórobetón. Takéto lepidlá sa časom od polystyrénu odlepia a polystyrén drží už len mechanické upevnenie hmoždinkami. Rovnako použitie nevhodnej alebo nekvalitnej stierkovej hmoty má za následok poškodenie povrchovej úpravy.
 • Ak sa nejaké hmoždinky použijú, tak často v nedostatočnom množstve, nevhodné a s nesprávne zvolenou dĺžkou.
 • Používajú sa lacné – alkalicky nestále sklotextilné mriežky, stierková hmota ich časom rozleptá a zatepľovací systém je bez výstuže.
 • Pri povrchovej úprave sa kladie dôraz len na farbu a nie na kvalitu omietky.
 • Na severných stenách alebo na stenách v blízkosti zelene sa podceňuje riziko rastu machov a plesní.

Všetko je podmienené jedinému faktoru – cene. Treba si uvedomiť, že kvalitu zatepľovacieho systému preverí až čas. Šetrí sa všade a často na miestach, kde by sa šetriť nemalo. Vo všeobecnosti sa používajú materiály, ktoré sú výrazne lacnejšie ako materiály určené na certifikované zatepľovacie systémy. Dnes niekto zateplí jeden dom a je špecialista na zatepľovanie. Preto pri svojpomocnej realizácii často od pokútnych realizátorov počujeme: „To stačí!“, „S tým sa zle robí!“, „My to robíme všade takto!“ a pod.

Zatepľovací systém je investícia, ktorá sa vráti až v strednodobom výhľade. Každý investor by mal hľadieť v prvom rade na kvalitu a dlhodobú životnosť zatepľovacieho systému. Pre väčšinu z nás peniaze nie sú nepodstatné a výber materiálov je naozaj ťažký. Pri vzájomnom porovnaní produktov určených na ten istý účel zisťujeme výrazne rozdiely a obmedzenia. Dôležité je vybrať systémy, ktoré sú odskúšané a sú doložiteľné potrebnými certifikátmi a osvedčeniami, ktoré deklarujú vlastnosti v praxi pri zaťažení vonkajšími činiteľmi. Odporučenie našich odborníkov je: nie najlacnejšie, nie najdrahšie, ale dlhodobo overené materiály s dobrými kvalitatívnymi parametrami.

Prehľad zateplovacích systémov – viete, ktorý je pre Vás najvhodnejší?

Pri výbere riešenia, ktorý zateplovací systém je pre vás najvhodnejší sa stretnete najčastejšie so zateplením tepelnoizolačnými omietkami, kontaktnými zateplovacími systémami a odvetrávacími systémami.

Izolačné omietky

Medzi hlavné výhody tepelno izolačných omietok patrí schopnosť  ľahko kopírovať tvar pôvodného povrchu.  Sú bezproblémové z hladiska požiarnej bezpečnosti a ich cena je oproti iným riešeniam nižšia. Ich tepelno izolačná účinnosť je ale približne polovičná, a naviac je ich maximálna šírka obmedzená na 5 centimetrov. Využívajú sa predovšetkým tam, kde sa ostatné systémy nehodia.

Kontaktné  zateplovacie systémy

V našich končinách je tento názov najrozšírenejší, v zahraničí sa môžeme stretnúť s názvom „composite“ teda „skladaný“. To upozorňuje na fakt, že sa jedná o zostavu vzájomne zladených súčastí. Dosahuje životnosť tridsiatich a viac rokov.

Trvanlivosť tohto riešenia je priamo závislé na vlastnostiach jeho jednotlivých súčastí a ich vzájomnej súčinnosti. Preto je dôležité dodržanie predpísaného postupu aplikácie. Nejednotný a náhodne zostavený systém nemusí plniť vaše očakávania – improvizátori často neberú do úvahy všetky podmienky, ktorými se povinne zaoberá profesionál.

Kontaktné zateplovacie systémy sa používajú pre tepelnú izoláciu rodinných a bytových domov postavených klasickou alebo panelovou technológiou. Pri správnom výbere a aplikácii zaručujú maxinálny úžitok, bezpečnosť a návratnosť finančných prostriedkov. V Európe se používa najviac.

Odvetrávané zateplovacie systémy

Tvorí ju tepelno izolačný materiál pripevnený k podkladu – väčšinou pomocou roštovej konštrukcie. Medzi  tepelne izolačným materiálom a konečnou povrchovou úpravou (obvykle vo forme doskových materiálov) je niekoľkocentimetrová vzduchová medzera. Odvetrávací systém má rovnakú účinnosť ako kontaktný zateplovací systém, ale je výrazne drahší a nášmu oku príde nezvyčajný. Mení vzhľad objektu a nedá sa naň aplikovať omietka. Jeho výhodou je použitie tzv. „suchej“ technológie.

Polystyrén, vlna

ZATEPLENIEPri kontaktných teplovacích systémoch si budete môcť vybrať medzi systémami z penového polystyrénu a systému z minerálnej vlny.

Pre použitie penového polystyrénu hovorí hlavne jeho spracovateľnosť.  Ak vychádzame z kubíkových cien, je lacnejší ako minerálna vlna a pri práci s ním spotrebujete menej stierkových materiálov. V Európe sa pri svoju všestrannosť používa najčastejšie.

Použitím systému z minerálnej vlny ovplyvňujú požiarne predpisy. Jedná sa predovšetkým o fasádu s požiarnou výškou väčšou ako 22,5 metrov. Penový polystyrén v kontaktných systémoch je síce samozhášivý, ale nad uvedenú výšku sa použiť nedá.